Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunuyla” birlikte çıkan, enerjinin ve kaynakların verimli kullanılması adına, enerji kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla binanın enerji performansını ortaya koyan bir belgedir.


50 m2 üzeri Türkiye’deki tüm binalar Enerji Kimlik Belgesi Almak zorundadır.


Yapı ruhsat tarihi 2011 yılından sonra olan inşaatlar, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesini bağlı olduğu Belediyeye sunmak zorundadır.


Yapı ruhsat tarihi 2011 yılından önce olan inşaatlara da 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre tanınmıştır. Belge almayan binaların satışına ve kiralanmasına izin verilmeyecek.


Yeni Yapılan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında belediyelere Enerji Kimlik Belgesi- EKB vermek zorunludur."


Enerji kimlik belgesi bulunmayan yapılar için Enerji Verimliliği Kanununda yer alan idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Adım Adım EKB Almak


Bizi Arayın

Fiyat teklifi almak için 0530 099 25 36 numaralı telefonumuzdan bizi arayın.

Hızlı Proje

Ekibimiz binanızın mimari projesine göre teknik çizimini hazırlayıp, bakanlığa göndersin.


Bakanlık Onayı

Enerji Kimlik Belgeniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanır.

Belge Teslim

İşte bu kadar kolay! Belgenizin bir nüshası belediyeye gönderilir, bir nüshası da size verilir. Nerede olursanız olun, belgeniz bizi aradıktan sonra en geç 1 hafta içerisinde teslim edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?
Enerji Kimlik Belgesi Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıfını, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren bir belgedir.
2EKB’nin yasal dayanağı var mıdır?
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.
3Hangi binalar için EKB zorunluluğu vardır?
Aşağıda tanımlanan binalar dışında ki tüm binalar için EKB düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur: -Sanayi tesislerinin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü binalar -Kullanım süresi iki yıldan az olan binalar -Toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar -Seralar -Atölyeler -Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar -Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları -Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar
4EKB ne zaman yürürlüğe girmiştir?
Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
5EKB alınmazsa ne olur?
Uygulamanın başlangıcı 1 Ocak 2011 sonrasında yeni yapılan yeni binalar için EKB olmaması durumunda idare tarafından ruhsat verilmemektedir. 5627 sayılı yasa gereğince mevcut binalar(1 Ocak 2011’den önce ruhsat almış olan binalar) 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB almak zorundadırlar(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir). Mevcut binaların bu tarihten sonra alım-satımları ve kiraya verilmeleri mümkün olmayacaktır.
6Mevcut binalardaki EKB’si olmayan binaların alım-satım ve kiralama yasağı hangi tarihte başlayacaktır?
Mevcut binalardaki Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların alım-satım ve kiralama yasağı için son tarih 2 Mayıs 2017’dir(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir).
7Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?
Bir binanın enerji performansının belirlenmesi; -Binanın m² başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, -Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, -Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması, -Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile değerlendirilir.
8EKB’nin sağladığı avantaj/avantajlar var mıdır?
Enerji performansı yüksek olan binalarda devlet tarafından vergi indirimleri konulması planlanmaktadır. Ayrıca alım satımlarda ve kiralamalarda Enerji Kimlik Belgesi gösterme zorunlu olması nedeniyle binaya değer kazandırmakta ve binanın enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlamaktadır.
9EKB kaç yıl için geçerlidir?
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Ayrıca mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde Enerji Kimlik Belgesi yenilenmelidir.
10EKB için devlet tarafından hibe veya destek sağlanmakta mıdır?
Bu konuda doğrudan bir devlet desteği olmamakla birlikte, binaya izolasyon yaptırılması halinde faizsiz kredi sağlayan bir özel banka bulunmaktadır.
11EKB düzenlenirken ne tür bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulur?
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi aşamasında mimari proje, mekanik-elektrik projesi ve ruhsat fotokopisi gerekmektedir.
12EKB ne kadar sürede hazırlanır ve teslim edilir?
Yapılacak binanın şekli ve alanı, daire sayısına ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin sunulma hızına bağlı olarak 2-5 gün içerisinde EKB tamamlanıp teslim edilebilir.

İletişim

Merkez (Ankara)


Bünyamin Şimşek

Telefon: 0530 099 25 36


Adres: Tepebaşı Mah. Sakızadası Cad. No:23/A
Keçiören/Ankara

İstanbul Temsilcisi


Yusuf Şimşek

Telefon: 0541 909 77 76


Adres: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Caddesi No:61/9
Çekmeköy/İstanbul